مشهور‌ترین آبدارچی ایران

Posted by

کاظم عقل‌مند، برخلاف خیلی‌های دیگر، ابایی ندارد که در مورد شغلش حرف بزند. او گاه از آبدارخانه شرکتی که در آن مشغول به کار است عکس منتشر می‌کند و گاه عکس فلافل و آش دوغی که با همسرش خورده را با مخاطبان به اشتراک می‌گذارد.