پاسخ وزارت کشور به اظهارات نماینده مجلس

Posted by

مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، اظهارات منسوب به یک نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر نقش وزارت کشور در انتقال های اشتباه آب در کشور را رد و تاکید کرد: این وزارتخانه نقشی در پروژه های انتقال آب ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در یادداشت رسانه ای مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور که در پی انتشار اظهارات منسوب به یکی از نمایندگان واجد ادعای نقش این وزارتخانه در انتقال های اشتباه آب، صادر شد، با رد این اظهارات آمده است: رعایت توازن و تعادل و ایجاد شرایط بهینه در انجام امور و هماهنگی استان ها و کنترل و نظارت بر مسائل عمرانی از وظائف ذاتی وزارت کشور است اما موضوع آب و تدابیر تخصصی مربوطه از وظایف ذاتی و مسئوولیت های وزارت نیرو می باشد.
این یادداشت تاکید می کند: وزارت کشور نقشی در پروژه های انتقال آب ندارد.