دور هشتم مذاکرات ژنو درباره سوریه سپتامبر برگزار می‎شود

Posted by

هشتمین دور مذاکرات ژنو درباره سوریه طی ماه سپتامبر آینده برگزار می‌شود.