کدام عار است؟ ندامت تتلو یا وطن‌فروشی و خیانت‌های شما؟!

Posted by

حضور امیر حسین مقصودلو (تتلو) در مراسم یک سالگی فارس پلاس، بهانه عقده‌گشایی‌های تحریف‌آمیز علیه نیروهای انقلابی از سوی افراطیون مدعی اصلاحات شد.