احتمال سکته قلبی با مصرف این 3 دارو

Posted by

در حقیقت، سکته مغزی هر ساله موجب مرگ افراد بسیاری در سراسر جهان می شود و یکی از دلایل اصلی شکل گیری معلولیت ها است.