قطر سه صیاد ایرانی را بازداشت کرد

Posted by

فرماندار شهرستان پارسیان از دستگیری سه صیاد هرمزگانی توسط مرزبانی کشور قطر خبر داد.