پنیر تازه ایران به کدام کشورها صادر می شود؟

Posted by

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال ۹۶ قریب به ۲ هزار و ۱۶۱ تن پنیر تازه ، از کشور صادر شده است. ارزش دلاری این میزان صادرات ۷,۰۷۰,۰۱۸ و ارزش ریالی آن ۲۲۹,۲۳۸,۱۹۹,۰۰۶ بوده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران