محمدعلی کشاورز درباره «شهرزاد» و علی نصیریان چه نوشت؟

Posted by

محمدعلی کشاورز در یادداشتی ضمن تقدیر از حسن فتحی برای خلق سریال «شهرزاد» از جای خالی علی نصیریان در فصل دوم این مجموعه نوشت.