استقلالی ها سه ندارد!

Posted by

استقلالی‌ها در انتخاب شماره‌های پیراهن خود منظم عمل کرده و در فهرست شماره‌های پیراهن به جز شماره 3 و 15 اکثر شماره‌های رند را بر تن دارند.