چه کسانی می توانند مجوز حمل سلاح بگیرند؟

Posted by

رئیس مرکز انتظام ناجا گفت: حمل سلاح برای برخی از شهروندان دارای مشاغل و شرایط خاص از طریق مرکز انتظام قابل دسترس بوده و آنها می‌توانند در صورت دارا بودن شرایط لازم و همچنین داشتن صلاحیت‌های روانی و جسمانی از این لوازم بهره‌برداری کنند.