خبری خوش برای مددجویان کمیته امداد

Posted by

فتح آبادی خاطر نشان کرد: صندوق قرض الحسنه امداد ولایت از 10 تا 300 میلیون ریال به صورت بلند مدت به مددجویان تحت حمایت و سایر اقشار نیازمند با کارمزد 4 درصد به صورت ثابت تسهیلات پرداخت می کند که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در شهرستان ورامین می توانند با مراجعه به این نهاد و تکمیل مدارک نسبت به افتتاح حساب اقدام کنند.