جشن حافظ با یاد «علی معلم» در گام آخر آغاز شد

Posted by

هفدهمین جشن «حافظ» با حضور هنرمندان سینما و تلویزیون به یاد بنیانگذار این جشن علی معلم در تالار بزرگ کشور برگزار شد.