انفجار شرق کابل را به لرزه درآورد

Posted by

رسانه ها از وقوع انفجار در شرق کابل پایتخت افغانستان خبر می دهند.