12 مصدوم در پی تصادف تریلی و اتوبوس مسافربری

Posted by

23 ساعت جلسه مجلس برای بررسی صلاحیت وزرا/شش جلسه کاری

ساعت 2:15 بامداد امروز تصادف اتوبوس و تریلی در جاده فردوس به دیهوک به پلیس راه اعلام شد.

23 ساعت جلسه مجلس برای بررسی صلاحیت وزرا/شش جلسه کاری