بی اعتنایی ترامپ به توافق پاریس، خلق و خوی گوترش را طوفانی کرد

Posted by

4 اشتباه مرگبار زیبایی که منجر به سرطان می شود

دبیرکل سازمان ملل در نخستین اظهارنظر قاطعانه خود درباره توافق آب و هوایی پاریس، خطاب به کشورهای متعهد به این پیمان گفت:حتی اگر آمریکا عقب نشینی کرد، محکم تر از همیشه به راه خود ادامه دهید.

به گزارش مهر به نقل از بی بی سی، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد در اولین اظهارنظر خود درباره توافق آب و هوایی پاریس از زمان عهده دار شدن این سِمت در ۵ ماه گذشته، بر لزوم اتحاد جهان در مبارزه با تغییرات اقلیمی تاکید کرد.

وی در این باره گفت: اگر کشوری درخصوص نیاز و میل جهانی به اجرای توافق پاریس شک دارد، این خود می تواند دلیل خوبی باشد برای اینکه دیگر کشورها در پیوندی حتی مستحکم تر از گذشته به تداوم این مسیر ادامه دهند.

گفتنی است این اظهارنظر گوترش، طعنه ای است به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در نشست هفته گذشته اعضای جی ۷، از تاکید به الزام خود برای رعایت توافق پاریس سر باز زد.

وی قرار است به زودی تصمیم نهایی خود را درباره خروج از این توافق اعلام کند.

گوترش در ادامه اظهارات خود گفت: پیام ما ساده است. قطار پایداری از ایستگاه خود حرکت کرده و حال باید تصمیم گرفت که قصد ماندن دارید یا پیاده شدن.

وی همچنین تاکید کرد: جهان در وضع بدی است و اجرای توافق پاریس ضرورت دارد.

گوترش در نهایت گفت: مهم است آمریکا از این توافق خارج نشود اما حتی اگر دولت واشنگتن هم چنین تصمیمی گرفت، جامعه آمریکا اعم از شهرها، ایالت ها، شرکت ها و مشاغل باید مشارکت خود را حفظ کنند.

گفتنی است ایالت های نیویورک و کالیفرنیا اعلام کرده اند حتی در صورت خروج ترامپ از توافق پاریس، به آن پایبند خواهند بود.

گوترش همچنین از تصمیم برای برگزاری نشستی در سال ۲۰۱۹ با هدف بررسی میزان پیشرفت در اجرای توافق پاریس سخن گفت که به تایید ۱۴۰ کشور و سازمان جهانی رسیده است.

4 اشتباه مرگبار زیبایی که منجر به سرطان می شود