در مسافرت چگونه انسولین را نگهداری کنیم؟

Posted by

4 فروند ایرباس تا آخر سال2017 به ایران می آیند

برای نگهداری انسولین در هنگام سفر تمام داروخانه‌های کشور ظروف مخصوصی به نام آیسپک به بیماران دیابتی جهت نگهداری انسولین ارائه می‌دهند و این نوع ظرف باعث شده دمای انسولین در حالت متعادل آن حفظ شود.

4 فروند ایرباس تا آخر سال2017 به ایران می آیند