رکورد جالب شاگردان منصوریان در لیگ برتر

Posted by

80 درصد ساختمان های حادثه آفرین در تهران کمتر از 6 طبقه هستند/ ایمنی قبل از شورای چهارم تشریفاتی بود

رکورد گل زنی در ۲۴ بازی از ۲۵ بازی انجام شده توسط آبی پوشان در نوع خود قابل توجه است.

80 درصد ساختمان های حادثه آفرین در تهران کمتر از 6 طبقه هستند/ ایمنی قبل از شورای چهارم تشریفاتی بود