رکود و بیکاری، نتیجه کم توجهی دولت

Posted by

احتمال از سرگیری همکاری با آمریکا در سوریه وجود دارد؟

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در یادداشتی تاکید کرد: متأسفانه به علت کم توجهی دولت شاهدیم که امروز همچنان رکود اقتصادی، رشد بیکاری و تورم فشار زیادی را بر کشور و مردم وارد کرده است.

احتمال از سرگیری همکاری با آمریکا در سوریه وجود دارد؟