منصوریان پرونده شهباز زاده را بست

Posted by

تلویزیون در اربعین چه فیلمهایی نمایش می دهد؟

منصوریان گفت: پرونده حضور شهباز زاده در استقلال بسته شد و ما با همین مهاجمان کارمان را دنبال می‌کنیم. اگر این بازیکن شرایطش پایدار نشد، می‌تواند به اینجا بیاید ولی ما در حال حاضر قصد خرید نداریم .

تلویزیون در اربعین چه فیلمهایی نمایش می دهد؟

دانلود مستقیم تلگرام فارسی