گزارش تمرین پرسپولیس در دبی

Posted by

آباجان به نوروز می رسد

اعضای تیم در ساعت 16 به وقت تهران (16:30 دقیقه به وقت محلی) در اتاق‌های خود در باشگاه ایرانیان مستقر شده بودند. آن‌ها از ساعت 17:15 دقیقه برای صرف عصرانه و نوشیدنی در لابی هتل حضور پیدا کردند و ساعت 18 به وقت دبی برای تمرین در زمین چمن حاضر شدند.

آباجان به نوروز می رسد