وزیر خارجه برزیل استعفا داد

Posted by

آب رفته به جوی باز می‌گردد؟

خوزه سرا وزیر امور خارجه برزیل به دلیل مشکلات جسمانی استعفا داد.

آب رفته به جوی باز می‌گردد؟