خسارت 2 میلیاردی توفان شن در ریگان

Posted by

آب قم دوباره شیرین می‌شود

فرماندار ریگان گفت : توفان شدید شن در ریگان خسارت 2 میلیارد ریالی به شبکه برقی وارد کرد.

آب قم دوباره شیرین می‌شود