پرسپولیس 1 – گسترش 0؛ 3 محروم برای 3 امتیاز!

Posted by

آتش‌نشانی بجنورد برای خرید نردبان ۵ میلیارد تومان اعتبار
نیاز
دارد

پرسپولیس با تک گل مهدی طارمی سه امتیاز بازی حساس گسترش را به حساب خود واریز کرد تا فاصله 4 امتیازی با تراکتور را حفظ کند.

آتش‌نشانی بجنورد برای خرید نردبان ۵ میلیارد تومان اعتبار
نیاز
دارد