پایان همکاری مدیر عامل سابق پرسپولیس با یک تیم

Posted by

آتش زدن گذرنامه های باطله برای فریب تروریست های داعش!

حبیب مدیر عامل سابق پرسپولیس از حضور در باشگاه خونه به خونه انصراف داد.

آتش زدن گذرنامه های باطله برای فریب تروریست های داعش!