هیچ بازیکنی در استقلال به اندازه من طلبکار نیست/نصف جام را من می‌برم و نصف دیگرش را امید!

Posted by

آتش سوزی خیابان مختاری جان زن جوان را گرفت

خسرو حیدری گفت: من فکر می‌کنم هیچ بازیکنی در استقلال الان به اندازه من از باشگاه طلبکار نباشد. یکسری‌ها رفته‌اند و طلب دارند و هنوز نگرفتند ولی من که در حال بازی در استقلال هستم فکر می‌کنم حدود یک میلیارد تومان از استقلال طلبکار هستم.

آتش سوزی خیابان مختاری جان زن جوان را گرفت