تحریم‌های جدید آمریکا باطل کننده برجام هستند

Posted by

آخرین اخبار جام‌جهانی ۲۰۱۸ – روسیه

وزیر امور خارجه کشورمان گفت که سخنان مقامات آمریکایی درباره تحریم‌های جدید، امری باطل و تهدید کننده توافق هسته‌ای است.

آخرین اخبار جام‌جهانی ۲۰۱۸ – روسیه