هر فرد نابالغی می‌تواند رئیس جمهور آمریکا شود

Posted by

آخرین خبرها درباره هیئت مدیره پرسپولیس و استقلال

یک روزنامه آمریکایی در گزارشی نوشت ترامپ نشان داد که هر کسی می‌تواند بدون اطلاعات سیاسی و بدون اینکه به سن بلوغ رسیده باشد، رئیس جمهور آمریکا شود.

آخرین خبرها درباره هیئت مدیره پرسپولیس و استقلال