پیشروی ارتش سوریه در شهر دیرالزور

Posted by

آخرین خبر از مصدومیت ادینیو

ارتش سوریه موفق شد در محور منطقه «المقابر» (گورستانها) و راه نظامی که فرودگاه را به محله های شهر وصل میکند، پیشروی کند.

آخرین خبر از مصدومیت ادینیو