کاخ سفید: دوره 90 روزه منع ورود اتباع برخی کشورها با رفع موانع قانونی آغاز خواهد شد

Posted by

آخرین فیش حقوقی یک نماینده

کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که با توجه به توقف اجرای فرمان مهاجرتی که قرار بود برای یک بازه زمانی 90 روزه مانع ورود اتباع 6 کشور با جمعیت اکثریت مسلمان به آمریکا شود، این ممنوعیت با رفع موانع قانونی اجرایی خواهد شد.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، شاکیان این پرونده که برخی نهاد های مدنی و ایالت های آمریکا هستند، در اسناد ارائه شده به دادگاه تاکید کرده بودند که بازه زمانی یاد شده، چهارشنبه به پایان می رسد.

کاخ سفید با اقدامی که انجام داد، مانع بایکوت پرونده از جانب دادگاه عالی آمریکا به سبب منقضی شدن این فرمان اجرایی شد. پیش از این دو دادگاه پایین دستی رای به متوقف ماندن فرمان رئیس جمهوری آمریکا داده بودند.

فرمان دونالد ترامپ که بازنویسی شده فرمان لغو شده دیگری است، قرار بود از روز 16 مارس (26 اسفند) اجرایی شده و ورود اتباع سودان، سومالی، لیبی، یمن، سوریه و ایران به آمریکا را به مدت 90 روز منع کند. در فرمان اجرایی پیشین وی، نام عراق هم در این فهرست قرار داشت. این فرمان با حکم دو قاضی از ایالت های مریلند و هاوایی هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید.

دیوان عالی آمریکا که اکنون مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده دارد، متشکل از 9 قاضی است که چهار تن از آنها دمکرات و بقیه جمهوریخواه هستند.

«نیل گورسچ» یکی از این قضات است که ترامپ او را برای جانشینی «آنتونین اسکالیا» قاضی جمهوریخواه که فوریه 2015 درگذشته بود، معرفی کرد.
با وجود مخالفت های بسیاری که با این انتصاب صورت گرفت، گورسچ سرانجام در ماه آوریل با حمایت اکثریت جمهوریخواه سنای آمریکا، به کرسی دیوان عالی تکیه زد.

قضات این دادگاه به صورت دائمی به این سمت منصوب می شوند.

آخرین فیش حقوقی یک نماینده