بازی ترامپ با تولید آمریکایی

Posted by

آخوندی راست می گوید یا نمایندگان/ تبریزیها نمایندگان خود را بشناسند

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در شرایطی با شعارهایی از قبیل «کالای آمریکایی بخر»، «حمایت‌ از کسب‌وکارهای آمریکایی» و «ساختن دوباره آمریکایی قدرتمند» مدعی حمایت از صنایع و مشاغل آمریکایی است که در عمل محصولات مورد استفاده در تمامی هتل‌ها و کسب‌و‌کارهای شخصی او از دیگر کشورها تامین می‌شود.

آخوندی راست می گوید یا نمایندگان/ تبریزیها نمایندگان خود را بشناسند