قبل از ساعت 10 صبح نباید کار کنیم!

Posted by

آزادی هاشمی رفسنجانی پس از دیدار امام موسی‌صدر با شاه

شروع کار و فعالیت روزانه، قبل از ساعت 10 صبح هر روز، از نظر علمی، نوعی شکنجه بدن است زیرا این روش کار، به صورت غیرطبیعی در ریتم شبانه روزی ما تداخل ایجاد می‌کند، در نتیجه بسیاری از جنبه‌های سلامت بدن را تحت تاثیر قرار داده و بدن را از حالت تعادل خارج می‌کند.

آزادی هاشمی رفسنجانی پس از دیدار امام موسی‌صدر با شاه