طراحی اپلیکیشنی به منظور دریافت سوابق بیمه از طریق تلفن همراه

Posted by

آسمان استقلال پر ستاره شد

مدیر کل نام نویسی حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی گفت: قرار است در هفته تامین اجتماعی از این اپ موبایلی رونمایی شود و به صورت رسمی فعالیت این اپلیکیشن موبایلی آغاز می شود.

آسمان استقلال پر ستاره شد