مرگ نوجوان ۱۳ ساله به علت سقوط از ارتفاع در پارک

Posted by

آغاز تولید پروپان و بوتان در فاز ١٩ پارس جنوبی

نوجوان۱۳ ساله در پارک سرخرود محمودآباد جان
باخت
.

آغاز تولید پروپان و بوتان در فاز ١٩ پارس جنوبی