خیانتی که به امام صادق(ع) شد

Posted by

آغاز جلسه علنی مجلس با ۸۴ صندلی خالی

حجت الاسلام کاشانی استاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: امام صادق(ع) تمام تلاش خود را برای قیام انجام داد، ولی متاسفانه خیانت برخی افراد باعث شد این قیام به هم بخورد.

آغاز جلسه علنی مجلس با ۸۴ صندلی خالی