لغو سفر رئیس جمهور سریلانکا به ایران

Posted by

آغاز جلسه علنی مجلس با 85 کرسی خالی

“مایتریپالا سیریسنا”، رئیس جمهور سریلانکا، سفر رسمی خود را به ایران لغو کرد.

آغاز جلسه علنی مجلس با 85 کرسی خالی