بایرامی: حس خوبی دارم

Posted by

آغاز عملیات ارتش سوریه در نزدیکی شهر «تدمر»

مهرداد بایرامی از اینکه توانستم در اولین بازی ام برای صبا یک گل سه امتیازی بزنم حس خوبی دارم.

آغاز عملیات ارتش سوریه در نزدیکی شهر «تدمر»