هواپیمای جدید ایرباس ۳۲۱ ایران ایر وارد فرودگاه زاهدان شد+ تصاویر

Posted by

آغاز کاوش های باستان شناسی در محوطه ارک علیشاه

هواپیمای ایرباس A321 امروز یک شنبه از تهران
وارد
فرودگاه زاهدان شد.

آغاز کاوش های باستان شناسی در محوطه ارک علیشاه