صادقیان: کارمان در تبریز سخت تر است

Posted by

آقایان در حمام حتما «پرتقال» بخورند!

پیام صادقیان در یکی از بهترین روزهای فوتبالی خود در لیگ امسال عامل برد پرگل ماشین سازی مقابل سپاهان شد.

آقایان در حمام حتما «پرتقال» بخورند!