غلات بخورید تا سرطان روده نگیرید

Posted by

آقای روحانی! ممنوعیت‌های ویزا را اوباما نوشت

محققان رژیم غذایی بیش از ۱۳۷ هزار نفر را برای چندین دهه پیگیری کردند و نمونه تومور روده بیش از ۱۰۰۰ نفر را بررسی کردند.

آقای روحانی! ممنوعیت‌های ویزا را اوباما نوشت