عکس قدیمی و کمتر منتشر شده از شهید صیاد شیرازی

Posted by

آقای ظریف! سند ٢٠٣٠ الزام‌آور نیست که مخفیانه امضا کردید؟

عکسی قدیمی و کمتر منتشر شده از شهید صیاد شیرازی را مشاهده می کنید.

آقای ظریف! سند ٢٠٣٠ الزام‌آور نیست که مخفیانه امضا کردید؟