غذاخوردن چقدر باید طول بکشد؟

Posted by

آقای گل در کمین شکار پرسپولیس/ پیشخوان ورزشی

اگر غذایتان را در کمتر از 15 تا 20 دقیقه میل می کنید این یعنی خیلی سریع غذا خورده اید. اگر بعد از غذا خوردن، بیش از حد احساس پری داشته باشید یعنی خیلی سریع غذا خورده اید. آهسته غذا خوردن کمک می کند بدن به سیگنال های سیری، بیشتر حساسیت نشان دهد و علاوه بر لذت بیشتری که از غذا می برید، پس از غذا هم حس بدی نخواهید داشت.

آقای گل در کمین شکار پرسپولیس/ پیشخوان ورزشی