کادوی ولنتاین ترامپ برای فرانسه/خوشحالی پژو از تشدید فشار آمریکا علیه ایران!

Posted by

آلمانی ها به دنبال میزبانی یورو 2024

یک مدیر ارشد شرکت پژو سیتروئن فرانسه گفت، این شرکت فعالیت های سرمایه گذاری و تولیدی خود در ایران را در مواجهه با تشدید مواضع سرسختانه آمریکا در قبال تهران که می تواند مزیتی برای این شرکت باشد ادامه می دهد.

آلمانی ها به دنبال میزبانی یورو 2024