قیمت آپارتمان های نوساز در مناطق مختلف پایتخت

Posted by

آمادگی آمریکا برای انتقال سامانه‌های جدید «تاد» به کره

رنج قیمتی واحدهای آپارتمان در تهران از 121 میلیون تومان شروع و تا یک میلیارد و 551 میلیون تومان ادامه می‌یابد.

آمادگی آمریکا برای انتقال سامانه‌های جدید «تاد» به کره