کانادا از عراق در مقابله با تروریسم حمایت می کند

Posted by

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

وزیر توسعه بین المللی کانادا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر مهاجرت و آوارگان عراقی بر حمایت کانادا از این کشور تاکید کرد. علاء الخفاجی خبرنگار شبکه العراقیه گفت: همزمان با آغاز عملیات آزادسازی غرب موصل وزارت مهاجرت و آوارگان دوازده هزار چادر برای آوارگان اختصاص داده است.

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا