آخرین جزئیات از قتل عام هولناک خانوادگی در فهرج

Posted by

آمریکایی‌ها اگر از قلدری دست بردارند، امنیتشان برقرار خواهد شد

با توجه به اهمیت موضوع به درخواست دادگستری استان کرمان و موافقت رییس قوه قضائیه و دیوان عالی کشور پرونده جهت رسیدگی سریع تر به دادگستری مرکز استان ارجاع شده است.

آمریکایی‌ها اگر از قلدری دست بردارند، امنیتشان برقرار خواهد شد