واکنش فرانسه به تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه

Posted by

آمریکا باید از جنگ با ایران در شرق سوریه اجتناب کند

پس از تصویب تحریم‌های جدید علیه روسیه در سنای آمریکا، فرانسه ضمن انتقاد از این اقدام سنا، از واشنگتن خواست در این زمینه با اتحادیه اروپا همکاری داشته باشد.

آمریکا باید از جنگ با ایران در شرق سوریه اجتناب کند