انفجار بمب در یک ایست بازرسی در منطقه «دمر» سوریه

Posted by

آمریکا به اطلاعات محرمانه بانک‌های مرکزی سایر کشورها دسترسی دارد

یک بمب کار گذاشته شده در یک خودرو در مقر ایست و بازرسی منطقه مسکونی دمر در شمال پایتخت سوریه منفجر شد.

آمریکا به اطلاعات محرمانه بانک‌های مرکزی سایر کشورها دسترسی دارد