رشد زنان کارتن خواب در کشور

Posted by

آمریکا موشک جدیدش را امتحان کرد

بر اساس برآوردهای انجام شده تنها 5 درصد از زنان کارتن خواب و معتاد تمایل به تغییر روند زندگی خود دارند.

آمریکا موشک جدیدش را امتحان کرد