افزایش سهم ریل در حمل بار از بنادر

Posted by

آنالیز استقلال در هتل محل استقرار پرسپولیسی ها

افزایش ظرفیت پایانه های مسافری از ۱۹.۲ به ۲۰.۵، افزایش میزان جلب سرمایه گذاری از ۹۵ هزار میلیارد ریال به ۱۲۵ هزار میلیارد ریال و ارتقای توان عملیاتی بنادر از طریق رشد نرم های عملیاتی به میزان پنج درصد نسبت به سال قبل را از دیگر اهداف کلان بخش معاونت بندری

آنالیز استقلال در هتل محل استقرار پرسپولیسی ها