تاکسی های هیبریدی به ناوگان حمل و نقل اضافه می شوند

Posted by

آنالیز عملکرد گواردیولا در منچستر سیتی

مهدی ذاکری تصریح کرد: با اضافه شدن ٢٠٠ دستگاه تاکسی هیبریدی تعداد تاکسی های نوسازی شده این ناوگان به ۱۰ هزار دستگاه می رسد.

آنالیز عملکرد گواردیولا در منچستر سیتی